Navigation

Onze gymgroepen

Kleutergym

De meeste kleuters vinden het heerlijk om te klimmen en te klauteren, te hollen op de bank te rollen of te springen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor kleuters. Tijdens onze kleutergymlessen kunnen zij dan ook al hun energie kwijt! 

Ontwikkeling

Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. Al spelend oefenen kleuters de hele dag hun lijf. “Kijk eens wat ik kan” of “Ik kan al huppelen”. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe dingen uit. Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze jonge kinderen.

Zelfvertrouwen

Je kleuter kan onder veilige omstandigheden allerlei moeilijke dingen proberen. Als het uiteindelijk lukt om met touwen te zwaaien, te klauteren over een hindernis en een koprol te maken dan zal de kleuter daar trots op zijn. De kleuter wordt in het begin veelal onder begeleiding uitgedaagd om moeilijke situaties aan te gaan waarbij eventuele angsten kunnen worden overwonnen. Van daaruit wordt gestimuleerd dat de kleuter steeds meer zelfstandig te werk gaat. Je kind wil het vaker doen en krijgt steeds meer vertrouwen in zichzelf.

Hoe ziet een les eruit?

Elke les is anders. Kinderen dagen wij uit om op een speelse manier te bewegen; rollen van een schuin vlak, werpen & vangen en stuiteren met een bal, klimmen en klauteren over een berg, allerlei kring-, dans- en zangspelletjes en autorijden met hoepels. Kortom: een zeer gevarieerd bewegingsaanbod. Wij vinden het van belang dat de kleuters zich eerst breed ontwikkelen. Op een latere leeftijd kunnen ze dan kiezen voor een eigen sport of specialiteit.

Gedifferentieerd werken

Ieder kind is uniek. Wij zorgen dat elk kind op zijn eigen niveau zichzelf kan ontplooien. Er voldoende aandacht voor ieder kind. Hierdoor krijgt de kleuter de kans te leren bewegen op zijn eigen manier en tempo.

We werken met twee groepen. Veelal is de indeling afhankelijk van leeftijd, maar het komt ook voor dat sommige kleuters voorlopen op motorisch en cognitief gebied en daardoor eerder in een volgende groep terecht kan komen.

Lessen

De kleutergym vindt plaats op zaterdagochtend in twee groepen: 

  • 3,5 jaar tot en met groep 1: 09.00 - 10.00 uur
  • Groep 2: 10.00 - 11.00 uur

Contributie

De contributie voor de kleutergym vind je op deze pagina.