Navigation

Reglementen

Boetebeleid

Voor de afdeling voetbal gelden onderstaande regels, bij alle overige sporten wordt een eventuele boete in onderling overleg afgehandeld. Als hier geen overeenstemming bereikt wordt, zal het bestuur uitspraak doen.

Boetebeleid afdeling voetbal

Leden of teams van s.v. ROAC kunnen door de KNVB een (geld)boete opgelegd krijgen voor zaken als gele en rode kaarten, niet opkomen om te spelen, schuld aan staken wedstrijd, etc. Middels “officiële mededelingen” meldt de KNVB wekelijks de vastgestelde straffen en de daarbij behorende boetes. De wedstrijdsecretarissen bepalen in overleg met de betreffende commissies of er in beroep wordt gegaan.

De bedragen van alle boetes worden door de KNVB aan het eind van het seizoen bij elkaar opgeteld en in een keer bij s.v. ROAC in rekening gebracht. S.v. ROAC incasseert de boetes en de daarbij behorende door de KNVB doorberekende administratiekosten halverwege of aan het einde van het seizoen bij de betreffende leden. Bij wanbetaling wordt het betreffende lid tot nader order uitgesloten voor deelname aan wedstrijden, trainingen e.d.