Navigation

Reglementen

Gedragscode

Bij s.v. ROAC gelden gedragsregels voor haar leden, vrijwilligers, leiders, coaches en trainers, supporters, ouders en bezoekers.

Wij willen een sportieve vereniging zijn, waar plezier en “verbroedering” voorop staan. Het bovenstaande kan slechts gewaarborgd worden door elkaar hierop voortdurend en respectvol aan te spreken. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de gedragsregels en het aanspreken daarop geldt voor een ieder die onze vereniging een warm hart toedraagt.

Gedragscode

De belangrijkste aspecten van de gedragsregels zijn:

  • Respect voor de sport in het algemeen en voor wie er mee bezig zijn.
  • Behandel alle deelnemers gelijkwaardig, gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld, sta samen voor faire sport.
  • Trainers, leiders, bestuurders en spelers dragen een voorbeeldfunctie uit.
  • Accepteer de besluiten van de scheidsrechter.
  • Accepteer de aanwijzingen van het bestuur of vrijwilligers.