Navigation

Reglementen

Kledingfonds

s.v. ROAC is trots op het paarse shirt. Om ieder team in eenzelfde team te laten spelen, is een kledingfonds opgericht.

Hoe werkt het?

Er wordt een wedstrijdtenue beschikbaar gesteld aan de teams van handbal, voetbal en biljart, die uitkomen in competitieverband. Het uitgeven van deze tenues gebeurd met steun van sponsoren.

De tenues dienen centraal gewassen te worden. Dit kan ook op toerbeurt door een van de (ouders van jeugd)leden. Om het tenue op termijn te kunnen onderhouden wordt van de spelende leden van voetbal en handbal een bijdrage van € 10,- per seizoen gevraagd.

Biljartleden die gebruik maken van de cluboutfit betalen per kledingstuk € 5,- per seizoen. De kledingbijdrage zal tegelijk met de contributie worden geïnd.

Jaarlijks aan het einde van het seizoen worden de wedstrijdtenues en het beschikbaar gestelde spelmateriaal bij de materiaalbeheerders ingeleverd. Eventuele tekorten of gebreken aan de ingeleverde wedstrijdtenues of andere materialen, zoals ballen, als gevolg van onzorgvuldig handelen worden bij het betreffende team in rekening gebracht.