Navigation

Reglementen

Veiligheid, gezondheid en milieu

s.v. ROAC beschikt over een veiligheidsplan, een defibrillator en een EBHO kit. 

Over de commissie

De commissie VGM houdt zich bezig met de veiligheid op en rond het sportpark in de breedste zin van het woord. Ontruimingsplan, blessurebehandeling, sportverzorging en de cursus EHBSO vallen hier onder.

S.v. ROAC heeft een coördinator voor veiligheid, gezondheid en milieu (afgekort VGM) aangesteld. In nauw overleg met de medische vrijwilligers en de sportcommissies besteedt deze coördinator bijzondere aandacht aan het aspect gezondheid en veiligheid.

Neem eens de tijd om kennis te nemen van het ontruimingsplan, de vluchtroutes en de positie van de brandblussers, dit kan in geval van nood levens redden.

Enkele belangrijke zaken:

  • Op het sportpark zijn twee AED's aanwezig. Deze hangen in de hal naar de sporthal en in het materiaalhok van de voetbal. Gebruik de AED volgens de instructie van het apparaat, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen.
  • Bel bij een calamiteit zo spoedig mogelijk 112.
  • Volg de instructies van het bestuur en betreffende stewards op
  • Bij ontruiming van de kantine gelden de handbalvelden als verzamelplaats.
  • Het ontruimingsplan ligt achter de bar in de map Clubhuis en in de commissiekamer (oude bestuurskamer) in de map Velddienst. 
  • Vluchtweg plattegronden hangen in de kantine. Hierop is ook de positie van bijv. de brandblustoestellen en de mogelijke vluchtwegen aangegeven.
  • Er is een brancard beschikbaar, deze staat in de behandelruimte. De sleutel van deze ruimte ligt achter de bar.

EHBO

De EHBO koffer is te vinden in de keuken achter de bar. Tevens is er een EHBO tas beschikbaar deze staat in de commissiekamer aan de "Ripse" kant van het clubhuis.

Periodiek biedt s.v. ROAC in samenwerking met Levensreddend een korte EHBO/Reanimatie-cursus aan. De cursus is initieel bedoeld voor trainers/leiders/velddienst- en barmedewerkers en kan worden aangevuld met geïnteresseerde leden.