Navigation

Vervoer (jeugd)teams

Los van de ledenbijdrage wordt van de ouders van jeugdleden (handbal en voetbal) verwacht, dat zij per seizoen bij toerbeurt het team van hun kind(eren) vervoeren naar de uitwedstrijden. Dit wordt in overleg gedaan met de leiding van uw kind(eren).

Voor de senioren teams wordt het eigen vervoer in onderling overleg geregeld.

Vervoer jeugdteams

Van de betreffende (ouders van de jeugd)leden wordt verwacht, dat:

  • Zij beschikken over een geldig rijbewijs
  • Het vervoermiddel in goede staat van onderhoud is, zo nodig voorzien van APK
  • Over de wettelijk verplichte verzekering(en) en een inzittendenverzekering wordt beschikt
  • De wet- en regelgeving wordt nageleefd v.w.b. alcohol-gebruik, aantal passagiers e.d.
  • Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto in een goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd
  • Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel om en mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken.