Navigation

Reglementen

Vrijwilligersbeleid

Het bestuur en vele leden zijn er van overtuigd dat de vereniging slechts kan bestaan dankzij de inzet van leden en vrijwilligers. Binnen de cultuur van onze vereniging wordt verwacht dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Het leveren van een actieve bijdrage geldt voor alle leden vanaf 16 tot 67 jaar. Voor de jeugdleden onder de 16 jaar geldt dat de ouders of verzorgers worden aangesproken op deze ledenbijdrage.

Actieve bijdrage

Binnen s.v. ROAC kennen we twee soorten actieve bijdragen:

Vrijwilligerstaken

Onder de vrijwilligerstaken vallen taken met een vaste verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan het lidmaatschap van een commissie of bestuur, het structureel verzorgen van een trainingsactiviteit, een wekelijks terugkerende taak als het verzorgen van de weekbrief.

Ledenbijdragen

Onder de ledenbijdragen vallen incidentele taken waarbij men per periode kan inschrijven welke taak uitgevoerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn het draaien van een bardienst, een velddienst of het helpen bij het uitvoeren van een specifieke onderhoudstaak.

De vrijwilligerstool

Binnen s.v. ROAC is met ingang van het seizoen 2023-2024 de vrijwilligerstool in gebruik genomen. Op dit platform worden de taken aangeboden waarop ingeschreven kan worden. De tool is te benaderen via de website.

Twee maal per jaar worden de taken waarop ingeschreven kan worden opengesteld in de tool. De datum waarop men kan inschrijven op de taken wordt bekend gemaakt via de social media en via de groepsapps van de teams. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich inschrijven voor één of meer taken per seizoen. Er wordt gezorgd voor begeleiding of een goede instructie zodat de taak altijd, ook zonder ervaring, uitgevoerd kan worden.

Leden die niet zelf inschrijven, krijgen één of meerdere taken toebedeeld. Hiervan ontvangen zij bericht via de mail.

Kan een lid door omstandigheden zijn/haar taak niet uitvoeren dan is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervang(st)er. In verband met eventuele wijzigingen in de taken is het belangrijk dat je de vrijwilligerscommissie hiervan op de hoogte brengt.

Komt een lid niet opdagen bij zijn/haar ledenbijdrage dan wordt er op korte termijn een nieuwe taak toebedeeld. Daarnaast ontvangt het lid een boete van € 50 euro. Deze boete wordt vanuit de ledenadministratie geïncasseerd. Indien een lid het meerdere keren laat afweten kan het bestuur tot andere maatregelen besluiten.

Voor vragen met betrekking tot het vrijwilligersbeleid kunt u zich richten tot het bestuur via bestuur@svroac.nl.